Čistá Vysočina 21.4.23

21.dubna se členky ZO ČSŽ zúčastní každoroční akce Kraje Vysočina- Čistá Vysočina. Sraz bude v 17.00 u obecního úřadu a prosím s sebou vzít nářadí (lopata, hrábě, koště, kolečko...). Přidat se mohou i ostatní občané. Uklízet budeme od staré trávy a odpadků střed obce u obecního úřadu, dětských hřišť a školky, část členek bude uklízet u Pomníku pladlých.Děkujeme všem, kteří se zúčastní, že pomohou abychom měli obec čistou.