Větrníkový den

21. listopadu se slaví Evropský den pro cystickou fibrózu. Po celé České republice se v tento den konají benefiční akce s názvem Větrníkový den, za účelem zvýšení povědomí o tomto nevyléčitelném onemocnění, které postihuje především dýchací a trávicí ústrojí. Větrník symbolizuje ztížené dýchání slaných dětí, řada z nich ho nedokáže ani roztočit. Nemocným cystickou fibrózou se někdy říká slané děti, protože mají až pětkrát slanější pot. Nemocné CF a jejich blízké z celé ČR sdružuje Klub nemocných cystickou fibrózou. Klub poskytuje základní a odborné sociální poradenství, poskytuje psychosociální péči, chrání zájmy a práva nemocných, přispívá nemocným na náklady spojené s léčbou, spolupracuje s centry pro léčbu CF, informuje veřejnost o problematice CF a vede veřejnou sbírku na pomoc nemocným CF. Více na www.cfklub.cz, kde naleznete informace i o dalších formách pomoci.

Již po osmé se v neděli 17 listopadu v Rozsochatci sešla početná skupina dětí a dospělých, aby výrobou větrníku podpořili nemocné cystickou fibrózou. Akci pořádali mladí hasiči a Český svaz žen v Rozsochatci. Společně vyráběli papírové větrníky na akci „Běh pro slané“, která se uskuteční 13. června 2020 v Knyku u Havlíčkova Brodu. Celý výtěžek bude zaslán do Klubu nemocných CF. Symbolicky i občerstvení sladké i slané bylo inspirováno větrníky.

/Lenka Hyršová/